ประวัติศาสตร์ของอเมริกา

   พื้นที่ของสหรัฐอเมริกาช่วงยุคแรกราวๆ 15,000 ปีก่อนนั้นย้ายมาตั้งถิ่นฐานจากเขตไซบีเรีย โดยข้ามมาจากฝั่งทะเลแบริง และมีการค้นพบวัฒนธรรมเก่าแก่ เช่น วัฒนรรมมิสซิสซิปปีก่อนโคลัมบัส มีวัฒนธรรม กสิกรรมที่ก้าวหน้ามากมาย จนกระทั่งมีการค้นพบว่าชนพื้นเมืองต่างๆนั้นประสบกับโรคหัดและฝีดาษ รุนแรง จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ต่อมายุโรปได้เข้ามายึดอาณานิคมของชาวพื้นเมืองนั้น

ในช่วงแรกๆที่ชาวยุโรปมาตั้งถิ่นฐานในอเมริกา เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนักรวมถึงโรคระบาดต่างๆ อีกทั้งยังเกิดสงครามระหว่างยุโรปและชนพื้นเมืองอเมริกา ซึ่งในอเมริกามีชนพื้นเมืองหลากหลายชนเผ่าซึ่งในแต่ละเผ่ามีการแลกเปลี่ยนพวกอาหาร อาวุธ เครื่องนุ่งห่ม และการปลูกพืชไร่พวกข้าวโพด จนต่อมาราวปี 1492 สเปนได้ส่งคริสต์โตเฟอร์ โคลัมบัส ล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมายังดินแดนอเมริกา หรือ โลกใหม่ หลังจากนั้นก็มีนักสำรวจมากมายเดินทางเข้ามายังดินแดนแห่งนี้ และเริ่มอพยพผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามที่ต่างๆของอเมริกา

ในยุคแรกๆผู้อพยพที่ตั้งถิ่นฐานนั้นทำการเกษตรรายย่อย พวกพืชเศรษฐกิจเช่น ยาสูบ ข้าวเจ้า ข้าวสาลี และมีการเริ่มทำอุตสาหกรรมหนังสัตว์ การประมงและทำไม้ ทำให้เริ่มมีเศรษฐกิจที่เริ่มเติบโตและดีขึ้นในระดับหนึ่ง ต่อมาได้เริ่มผลิตเหล้ารัม และการผลิตอุปสงค์เหล็ก ทำให้เริ่มมีเมืองต่างๆก่อขึ้นมามากมาย ในขณะนั้นเริ่มมีการขนทาสเข้ามาในประเทศและทำเศรษฐกิจเพาะปลูกพืชซึ่งเริ่มต้นในช่วงปี 1500-1600 และเริ่มมีการขนส่งสินค้าต่างๆ และขยายตัวเมืองซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า อเมริกา เป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก