สงครามโลกครั้งที่ 1 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

   ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งประเทศในโลกที่เป็นมหาอำนาจมากที่สุดประเทศหนึ่ง มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งด้านเศรษฐกิจระดับโลกและสงครามที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคแรกๆ อเมริกามีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามโลกถึง 2 ครั้ง คือ สงครามโลกครั้งที่ 1 และ สงครามโลกครั้งที่ 2 ยังไม่รวมสงครามอื่นๆมากมายที่ร่วมกับนานาประเทศอื่นๆ

ในช่วงปี 1914 ถึง 1917 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างฝ่ายเยอรมัน นำโดยผู้ต่อต้านคนสำคัญ อดอฟย์ ฮิตเลอร์ สำหรับสหรัฐเองได้เข้าร่วมสงครามกับฝ่ายอังกฤษ ในฐานะเป็น ชาติสมทบ และเข้าร่วมเป็นฝ่ายสัมพันธ์มิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ ในช่วงระหว่างสงครามสหรัฐเผชิญกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การผลิตต่างๆ ที่ต้องเดินทางโดยใช้เรือ ซึ่งการขนส่งก็ไปไม่ถึงเนื่องจากถูกโจมตี ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐตกต่ำมาก ประชาชนส่วนใหญ่ตกงานมากถึง 95 เปอร์เซ็นต์

ภาวะเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตลาดหลักทรัพย์วอลล์สตรีทตก ในปี 1929 อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย ประเทศต่าง ๆ ในยุโรปซึ่งประสบความเสียหายจากภัยพิบัติของสงครามบูรณะฟื้นฟูประเทศ และระบอบเศรษฐกิจให้กลับเข้าสู่ปกติได้อย่างรวดเร็วหลังแฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี 1932 ซึ่งเขาได้เสนอข้อตกลงใหม่ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของตลาดหลักทรัพย์วอลล์สตรีทตก แต่ก็เป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในระยะเวลาสั้นๆ โดยเหตุตลาดหลักทรัพย์ตกครั้งนั้นเกิดขึ้นจาก ตลาดหุ้นในอเมริกาขยายตัวอย่างรวดเร็ว นักลงทุนรวมถึงผู้คนเริ่มหันมาเล่นตลาดหุ้นมากขึ้น ในขณะที่ประเทศเริ่มประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างหนัก ราคาหุ้นจึงแกว่งตัวขึ้น ๆ ลง ๆ อย่างรุนแรง จึงเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ล่มในที่สุด