สงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่ 1

   อเมริกากลายเป็นประเทศที่ได้ทำสงครามเต็มรูปแบบ และครั้งนี้เป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นราวปี 1939 – 1945 ซึ่งส่วนมากแล้วเกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจของโลกและประเทศตามภูมิภาคต่างๆ ประเทศผู้ร่วมสงครามรวมตัวกันเป็นพันธมิตรทางทหารคู่สงครามสองฝ่าย คือ ฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะ ระหว่างสงครามมีการระดมทหารกว่า 100 ล้านนายสงครามโลกครั้งที่สองก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในหลายประเทศ เพราะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นการระดมคนจำนวนมากเข้ามาประหัตประหารกัน

จุดเริ่มตันของสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มต้นเมื่อ ญี่ปุ่นได้วางแผนในการยึดครองอาณานิคมของชาติยุโรปในทวีปเอเชียอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสร้างแนวป้องกันขนาดใหญ่ซึ่งลากยาวผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการแสวงหาทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างอิสระ วันที่ 7 ธันวาคม ปี 1941 ญี่ปุ่นได้นำกองทัพเครื่องบินทิ้งระเบิดอย่างฉับพลันที่บริเวณฐานทัพเรือและทัพอากาศของสหรัฐบริเวณอ่าวเพิร์ล ฮาเบิล รัฐฮาวายในช่วงเช้า ทำให้มีทหาร พลเรือน หน่วยแพทย์ เสียชีวิตจำนวนมาก ต่อมาสหรัฐได้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นเต็มรูปแบบ

ญี่ปุ่นยึดครองดินแดนทางฝั่งเอเชียต่างๆ ในหลายประเทศได้สำเร็จ สำหรับในประเทศไทยญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกบริเวณจังหวัดประจวบขีรีขัน ครั้งนั้นทหารไทยได้พ่ายแพ้ต่อทหารญี่ปุ่น ทางการไทยได้เจรจาซึ่งจุดประสงค์ของญี่ปุ่นจะใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศพม่าเท่านั้น รัฐบาลไทยจึงทำการทำสัญญาข้อตกลงเป็นฝ่ายพันธมิตรญี่ปุ่น ในขณะที่บางส่วนไม่เห็นด้วยและเชื่อว่าญี่ปุ่นจะยึดครองดินแดนไทยเหมือนกับดินแดนอื่นๆ บางส่วนจึงร่วมมือกับกองทัพอังกฤษและสหรัฐ ในชื่อว่า ฝ่ายเสรีไทย