สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของอเมริกา

  ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างประมาณ 9.8 ล้านตารางกิโลเมตร มีขนาดระหว่างอันดับที่ 3 และอันดับที่ 4 ของโลก มีรัฐแอลาสกาอยู่ทางตอนเหนือเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและมีหมู่เกาะฮาวายเป็นหมู่เกาะที่สวยงามที่สุด ประเทศสหรัฐอเมริกามีภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปตามแต่ละภาคของประเทศ เช่น ที่ราบชายฝั่งทะเลแอตแลนติกให้ทางลึกเข้าไปในแผ่นดินเป็นป่าผลัดใบและรอยคลื่นพีดมอนต์ ทางภาคกลางของประเทศประกอบด้วย แม่น้ำมิซิซิปปี้ – มิสซูรี ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับที่ 4 ของโลกไหลผ่านภาคกลางของประเทศ รวมถึงประกอบด้วยพื้นที่ราบของทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ทางตะวันตกประกอบด้วยเทือกเขาร็อคกี้ และทะเลทราย รวมถึงผาหินจำนวนมาก

พื้นที่ของสหรัฐอเมริกานั้นมีภูมิศาสตร์และสภาพอากาศที่แตกต่างกันและมีความหลากหลายมากที่สุดของโลก ทางตะวันตกจะเป็นแนวเทือกเขาร็อคกี้ มีความสูงกว่า 4,300 เมตร ริมชายฝั่งตะวันตกประกอบด้วยเขตทะเลทรายแบบหินมีต้นไม้เขตร้อนขึ้นและมีแผ่นดินไหวตามแนวรอยเลื่อน รวมถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีภูเขาไฟและเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเยลโล่ว์สโตน ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในรัฐของภาคกลางของสหรัฐหรือรัฐที่ติดกับอ่าวแม็กซิโก มักจะประสบเหตุกับสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น เฮอริเคน และทอร์นาโด ซึ่งส่วนมากทอร์นาโดจะเกิดที่สหรัฐมากที่สุดในโลก รวมถึงส่วนที่ติดริมฝั่งแม่น้ำมิซิซิปปี้มักจะประสบกับน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากส่วนภาคกลางเป็นพื้นที่ต่ำ และในส่วนตะวันออกก็จะประสบเหตุกับสภาวะอากาศหนาวเย็นรุนแรง รวมถึงพายุเฮอริเคนในรัฐฟอร์ลิดา